Etusivu Ravintovalmennus Ravintovalmentaja Hinnat Linkit Yhteystiedot Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste, laadittu 16.5.2018

1. Rekisterinpitäjä
Proaurea, y-tunnus 2543018-9
Salakkatie 14a5, 02170 Espoo
puh. 050 502 8199

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Liisi Hirva
Salakkatie 14a5, 02170 Espoo
puh. 050 502 8199

3. Rekisterin nimi
Proaurean asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Tietoja voidaan käyttää markkinointiin rekisteröidyn suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, syntymäaika tai henkilötunnus, y-tunnus ja asema organisaatiossa, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröityjen verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta.

7. Tietojen luovutus
Rekisterin tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen perusteet
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa ja hävitetään kun sitä ei enää tarvita. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna salasanoilla, jotka ovat vain rekisterinpitäjän tiedossa. Tietoja käsittelee vain Liisi Hirva.

9. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti.

10. Virheellisen tiedon korjaaminen
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti.

11. Muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti tai sähköisesti. Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä tietoja ja henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Verkkosivujen sisältö sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisältämistä linkeistä. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin ja muihin käyttöehtoihin itse.